Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej prowadzi działalność wydawniczą. Książki ukazują się w kilku seriach, wzbogacanych na bieżąco nowymi wydaniami.

Publikacje Instytutu są do nabycia w wybranych księgarniach lub też bezpośrednio w Wydawnictwie.

Zamwienia można skadać telefonicznie, listownie lub za pomocą . Książki standardowo wysłyamy pocztą, z płatnością przy odbiorze.

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Wydawnictwo ul. Niecała 5
20-080 Lublin

Telefon i fax: (+48 81) 534 63 95